Information angående lamputtag/stickproppar

1:a April 2019 försvinner standarden för våra traditionella ”lampkontakter” Det innebär att man fortfarande får använda dem men till nybyggnationer/ny-installationer ska man använda de nya DCL-kontaktdonen.

Bilder på våra traditionella ”lampkontakter”

Bilder på de nya DCL-kontaktdonen:


Denna bild illustrerar vad som gäller från 2019-04-08 (källa Elsäkerhetsverket)

kontakt hem.jpg

Konsekvensen blir att BY Rydéns måste sluta att skicka med lamp-stickproppen i förpackningen i lampor som sätts på marknaden efter 1:a April 2019. Takkontakten får man istället köpa separat.