Information angående lamputtag/stickproppar

1:a April 2019 försvinner standarden för våra traditionella ”lampkontakter” Det innebär att man fortfarande får använda dem men till nybyggnationer/ny-installationer ska man använda de nya DCL-kontaktdonen.

Bilder på våra traditionella ”lampkontakter”

Bilder på de nya DCL-kontaktdonen:

Exakt tolkning av de nya reglerna från Elsäkerhetsverket:

Uttag för lampanslutning och produkter med don som är utförda enligt den standard som ersätts av SS-EN 61995 får fortsätta användas. Dessutom får de produkter som redan har satts på marknaden före den 1 april 2019 fortsätta säljas i de olika återförsäljarleden och till slutkonsument m.m. Man kan alltså sälja slut på de exemplar man har på lager.

Nya exemplar får dock inte sättas på marknaden efter den 1 april 2019, vilket alltså utesluter tillverkning och import av produkter utformade enligt tidigare standarder från den 1 april 2019. 

Konsekvensen blir att BY Rydéns måste sluta att skicka med lamp-stickproppen i förpackningen i lampor som sätts på marknaden efter 1:a April 2019. Vår förhoppning är att EU kommer att införliva de gamla kontakterna i den nya standarden så att vi kan fortsätta leverera med stickproppen i våra lampor. Arbete med detta pågår enligt Elsäkerhetsverket men något datum när det kan vara klart finns ännu inte.