LED

Redan 1960 började man använda de första röda dioderna, men det var först på 2000-talet som vi på allvar började använda ljuskällan LED. Vill du veta mer om vad en LED ljuskälla är och hur den fungerar? Nedan ser du ett antal frågor och svar som kan ge dig mer kött på benen. Kontakta oss gärna på info@byrydens.se om du har fler frågor, så hjälper vi dig.

Vad är LED och hur fungerar LED?

Svar: LED (Light Emitting Diode) eller lysdioder är relativt ny ljuskälla på marknaden men tekniken är gammal, den upptäcktes redan i början på 1900 talet, strax efter att Edison uppfunnit glödlampan men då förstod man inte storheten. På 1960 började man använda de första röda dioderna men det var först på 2000-talet som vi på allvar började använda den som en ljuskälla.

Ljusdioder innehåller ingen glödtråd, gas, glasbulb eller några rörliga delar till skillnad från andra ljuskällor. Lysdioder innehåller en speciell halvledare som avger ljus när ström leds igenom dioden.

Beroende på vilka grundämnen som ingår i halvledaren så lyser den med olika färger, röd, grön, gul, ultraviolett, blå. Som skydd mot yttre påverkan och för att kunna anslutas elektriskt placeras dioden i ett hölje som ger en utstrålningsvinkel på 140-180 grader.

Vitt ljus skapas med fosforteknik ungefär på samma sätt som i lysrör – en blå eller ultraviolett diod förses med ett gult eller orange lyspulver (fosfor) som omvandlar en del av strålningen till gult ljus så att resultatet blir ett vitt ljus.

Vad är fördelarna med LED?

Svar: Små till formatet, utvecklar låg värme, är extremt energieffektiva samtidigt som de har en överlägsen livslängd, dessutom är LED helt fria från kvicksilver och andra tungmetaller och därför utan tvekan den mest miljövänliga ljuskällan vi har idag och också den säkraste.

LED belysning är mycket energieffektivt jämfört med traditionell belysning och kräver litet underhåll.

LED kan spara upp till 85% av energiförbrukningen jämfört med glödljuskällor och 50% jämfört med kompaktlysrör (lågenergi). LED har samtidigt en livslängd som är 4-40 gånger längre än traditionella ljuskällor vilket innebär att färre ljuskällor behöver tas om hand för återvinning och vi slipper krångliga och kostsamma byten.

LED skapar nya möjligheter att ljussätta och placera ljuset där du bäst behöver det, små armaturer med låga effekter ger stora designfördelar och gör att man kan placera ljuset på ställen där det tidigare var svårt, i fönster och nischer och på svåråtkomliga platser.

LED startar med fulleffekt och de är lätta att ljusreglera och styra ljuset precis som vill efter tillfälle och sinnesstämning. Livslängden påverkas inte heller negativt av tändningar och släckningar.

LED påverkas inte av skakningar och vibrationer då de inte innehåller någon glödtråd eller delar som kan gå sönder.

LED-ljuset är nästan helt fritt från UV- och IR-strålning.

Är LED miljövänligt?

Svar: Ja, framförallt vid användandet - den förbrukar betydligt mindre energi än konventionella ljuskällor, besparingen kan vara ända upp till 80-90%. Den innehåller inget kvicksilver och den har liten påverkan på miljön vid framtagandet.

Hur kasserar jag uttjänta LED-lampor?

Svar: LED-ljuskällor räknas som elektronik och ska därför lämnas till återvinningscentral som elskrot!

Det mesta i en LED-lampa eller armatur kan återvinnas, innehåller inget kvicksilver eller andra tungmetaller som dom flesta andra ljuskällor.

Varför är LED så dyrt?

Svar: LED är dyrare i inköp men räknar man in kostnaden för underhåll (byte av ljuskällor) och driften (energiförbrukningen) och jämför med traditionella ljuskällor lönar det sig oftast ganska fort att investera i LED.

Jämfört med nätspänningshalogen har investeringen betalt sig bara på några år i en normal villa, efter det fortsätter den att spara pengar under dom år som den fungerar.

LED kan spara upp till 85% av energiförbrukningen jämfört med glödljuskällor och 50% jämfört med lågenergilampor (kompaktlysrör) samtidigt som den har 4-40 gånger så lång livslängd.

Jag har hört att LED-belysning kan störa övrig elektronik i hemmet, exempelvis router för bredband. Stämmer det?

Svar: Ja, det stämmer men bara om elektroniken som ingår i ljuskällan inte är rätt avstörd. Detta är speciellt vanligt på dimbara LED-ljuskällor eftersom de även innehåller styrelektronik som kräver extra god avstörning.

Uppfyller man de krav som regelverk och standarder anger för CE-märkning så ska det dock inte vara några problem. Alla våra produkter är testade för att uppfylla kraven på så kallad elektromekanisk kompatibilitet (EMC) för att garantera att de inte ger störningar på elnätet eller radiostörningar.

Bra avstörning är dyrt och tar plats så det kan vara bra att tänka på när man jämför olika fabrikat.

Vad är det för skillnad på en LED-lampa och en LED-armatur?

Svar: En LED-lampa är en komplett ersättningsljuskälla för traditionella glödlampor, halogenlampor och kompaktlysrör med standardsocklar, t.ex. E27, E14 och GU10. Ljuskällorna efterliknar i form och utseende de lampor som ersätts och har ett inbyggt drivdon.

Livslängden varierar från tillverkare och lamptyp men normalt är den mellan 15 000 till 35 000 timmar, anges som medellivslängd och innebär att upp till 50% av ljuskällorna har slocknat (B50) och att resterande ljuskällor lyser med minst 70% av sitt ursprungliga ljus (L70), beräkning förutsätter att dom då sitter i en rumstemperatur på 25 grader.

En LED-armatur är en komplett armatur (enhet) som kan anslutas till nätspänning via ett integrerat eller separat drifton (konverter, driver, power supply). Förutom armaturhus innehåller den LED-modul, reflektor och eller/lins samt en kylkropp som avleder värmen från dioderna. Drivdonet avgör normalt om armaturen kan ljusregleras (dimras) eller inte.