Ljuskunskap

Tycker du det är svårt att förstå alla olika benämningar som finns på ljusflöden, intensitet av ljus osv? här nedan kan du se svaren på dina frågor. Behöver du mer kunskap , kontakta gärna vår tekniska avdelning på info@byrydens.se

Vad är lumen?

Svar: Lumen (lm) betyder ljusflöde och är ett mått på hur mycket ljus en ljuskälla avger i alla riktningar.

Vad är candela?

Svar: Candela är ett mått på intensiteten (ljusstyrkan) i en bestämd riktning (vinkel). En Candela är lika mycket ljus som ett stearinljus avger i en bestämd riktning på en meters håll.

Vad är skillnaden mellan begreppen ovan?

Svar: Lumen är ett mått på hur mycket ljus en ljuskälla producerar och lämnar ifrån sig åt alla håll medan Candela är ett mått på styrkan på det ljus den avger i en angiven vinkel.

Vad är ljusmängd?

Svar: Ljusflöde är den ljusstrålning som en ljuskälla avger totalt i alla riktningar. Enheten är lm (lumen).

Vad är ljusstyrka?

Svar: Ljusstyrka anger styrkan av den ljusstrålning som en ljuskälla eller armatur avger i en specificerad riktning. Minskas vinkeln ökar styrkan och tvärtom. Enheten är cd (candela).

Vad är belysningsstyrka?

Svar: Belysningsstyrka är det ljusflöde som träffar varje kvadratmeter av en belyst yta. Mäts i enheten lux/m2. Belysningsstyrka är ett kvantitetsbegrepp som är enkelt att mäta med en Luxmätare.

Vad är effekt?

Svar: Effekt anger en ljuskällas elförbrukning men säger inget om mängden ljus den producerar. Anges i W (watt).

Effekt i watt (W) anger den energi som ljuskällan använder per tidsenhet. För lysrör, andra urladdningslampor, lågvoltshalogenlampor och LED tillkommer driftdonens egenförbrukning/förluster. Den sammanlagda effekten kallas då systemeffekt.

Vad är ljusutbyte?

Svar: Ljusutbyte är ett mått på effektivitet och beskriver hur mycket ljus som produceras för varje förbrukad watt och är ett mått på hur ekonomisk ljuskällan är. Anges i lm/W (lumen/watt).

Vad är watt?

Svar: Effekt i watt (W) anger den energi som ljuskällan använder per tidsenhet. Watt är lika med summan av Volt gånger Ampere.