By Rydéns Garantivillkor

Från och med 1 augusti 2018 lämnar AB Rydéns i Gnosjö 5 års produktgaranti på alla produkter med varumärke By Rydéns. Vid uppfyllda garantivillkor kommer AB Rydéns i Gnosjö att kostnadsfritt ersätta eller reparera produkten. Ersättningen innefattar ej kostnader för demontering, montering, transporter eller liknande. Uppvisande av inköpskvitto är ett krav för att garantin ska gälla.

Om inte annan garantitid framgår av produktblad eller av information på hemsida eller manual gäller ovan.

Generella garantivillkor

 • Garantin gäller under förutsättning att produkten installerats, monterats och använts på ett korrekt sätt i enlighet med dess specifikationer, egenskaper och användningsområde. Garantin gäller ej skadegörelse eller annan onormal yttre påverkan.
 • Garantin omfattar tillverknings och materialfel under normala driftförhållanden i avsedd miljö.
 • Garantin gäller från datumet som står på inköpskvittot om produkterna använts och installerats enligt ovan.
 • Garantin omfattar endast produktfel som orsakas av material-, konstruktions- eller produktionsfel.
   
 • LED

 • För armaturer med fast/inbyggda LED-moduler minskar ljusstyrkan normalt med upp till 0,6% per 1000 drifttimmar. Detta är normalt och inget som omfattas av garantin.
 • Färgtolerans – avvikelse i ljusfärg (färgtemperatur) över tid, omfattas inte av garantin.
 • På grund av tekniska framsteg och den naturliga förändringen av ljusegenskaperna (ljusmängd och ljusfärg) under drifttiden kan det uppstå avvikelser mellan ersättningsprodukter och de ursprungliga produkterna. Ersättningsprodukten kan även beträffande storlek och design skilja sig från den ursprungliga; Garantin täcker endast utbyte av den felaktiga produkten i dessa fall.
 •  

  Garantin omfattar inte

  A. Kostnader som uppstår i samband med åtgärdandet av bristerna eller som en konsekvens av att produkten inte fungerar, som t.ex. montering och demontering, transporter, avfallshantering, normal felsökning med mera.

  B. Delar som måste bytas ut på grund av normalt slitage som tex utbytbara ljuskällor och batterier.

  C. Plastdelar i till exempel packningar, polykarbonat samt tygskärmars tyg/plastlaminat som, på grund av den naturliga åldringsprocessen, missfärgas, bleknar eller blir sköra.

 • D. Ljusslingor och ljuskällor, där gäller brinntiden för varje enskild produkt. 

  Garantin upphör genast att gälla om kunden, utan föregående skriftligt samtycke från garanten, har gjort ändringar, reparationer, servicearbeten eller felsökning på produkterna.

  Kundens lagstadgade rättigheter påverkas inte av dessa garantivillkor.