Garanti og klage

Vi passer på at lampene våre oppfyller dine forventninger og holder høy kvalitet. Her finner du informasjon om vår produktgaranti og hvordan du oppretter en klagesak.

Hvordan fungerer By Rydéns 5-årige produktgaranti?

Fra og med 1. august 2018 gir AB Rydéns i Gnosjö, Sverige, 5 års produktgaranti på alle produkter med varemerket By Rydéns. Ved innfridde garantivilkår vil AB Rydéns i Gnosjö i Sverige kostnadsfritt erstatte eller reparere produktene. Erstatningen omfatter ikke kostnader for demontering, montering, transporter eller lignende. Fremvisning av kvittering for kjøp er et krav for at garantien skal være gjeldende.

Dersom det ikke fremgår annen garantitid av produktblad eller av informasjon på hjemmesiden eller bruksanvisning gjelder ovenstående. Ta kontakt med kjøpsstedet ditt for klager.

Hvilke regler gjelder for en klage?

Generelle garantivilkår

 • Garantien gjelder under forutsetning av at produktene installeres, monteres og brukes på en korrekt måte i henhold til produktets spesifikasjoner, egenskaper og anvendelsesområde. Garantien gjelder ikke påført skade eller annen unormal ytre påvirkning.
 • Garantien omfatter fremstillings- og materialfeil under normale driftsforhold i tiltenkt miljø.
 • Garantien gjelder fra datoen som står på kvitteringen for kjøpet dersom produktene har blitt brukt og installert i henhold til informasjonen ovenfor.
 • Garantien omfatter kun produktfeil som forårsakes av material-, konstruksjons- eller produksjonsfeil.

Garantivilkår LED 

 • For armaturer med innebygde LED-moduler reduseres lysstyrken vanligvis med opptil 0,6% per 1000 driftstimer. Dette er normalt og omfattes ikke av garantien.
 • Fargetoleranse - avvik i lysfarge (fargetemperatur) over tid, omfattes ikke av garantien.
 • På grunn av tekniske framskritt og den naturlige forandringen i lysets egenskaper (lysmengde og lysfarge) under driftstiden kan det oppstå avvik mellom erstatningsprodukter og de originale produktene. Erstatningsproduktene kan også avvike fra de originale produktene når det gjelder størrelse og design; i disse tilfellene dekker garantien kun utskifting av det feilaktige produktet.

 

Garantien omfatter ikke

 • Utgifter i forbindelse med utbedring av feil og mangler eller som følge av at produktet ikke fungerer, som f.eks. montering og demontering, transport, avfallshåndtering, normal feilsøking med mer.
 • Komponenter som må utskiftes på grunn av normal slitasje som f.eks. utskiftbare lyskilder og batterier.
 • Plastkomponenter i for eksempel emballasje, polykarbonat samt stoffskjermers stoff/laminat som på grunn av den naturlige aldringsprosessen misfarges, blekner eller blir skjøre.
 • Lyslenker og lyskilder, her gjelder pærenes levetid for hvert enkelt produkt.
 • Garantien slutter å gjelde umiddelbart hvis kunden, uten forutgående skriftlig samtykke fra garantisten, har foretatt endringer, reparasjoner, servicearbeid eller feilsøking på produktene.
 • Kundens lovbestemte rettigheter påvirkes ikke av disse garantivilkårene.

 

Hvordan klager jeg et produkt? Informasjon til forhandlere.

Når du som forhandler skal klage på et produkt, må du fylle ut følgende klageskjema. Når den er sendt inn, vil vi overta og hjelpe deg med saken din.