Kvalitet og miljø hos By Rydéns

Sosialt ansvarstakende – vi tar ansvar for menneskerettigheter, miljøet og bærekraftig utvikling i de landene vi arbeider og hvor produktene fremstilles.

Vi jobber tett sammen med våre leverandører og tror på et langsiktig samarbeid. Vi har jobbet lenge med de leverandørene vi har i dag og de vet hvordan BY Rydéns jobber og hva vi krever av dem som leverandører. Vi utfører årlige leverandøroppfølginger for å følge opp på at gjeldende juridiske krav og regler overholdes. Dette kontrolleres også i vårt daglige arbeid med leverandøren fordi vi besøker dem ofte i løpet av året.

Vi følger FNs konvensjoner angående menneskerettigheter og konvensjoner som gjelder for barnearbeid og diskriminering av kvinner. FNs fagorgan, ILO, hvor de grunnleggende reglene angående arbeidsrett, følges også. www.manskligarattigheter.se er en hjemmeside som forklarer mer om menneskerettighetene i verden.

Vi har vært medlemmer av BSCI siden 2013. Et europeisk samarbeidsinitiativ for bedrifter som ønsker å forbedre arbeidsforholdene globalt. Sammen kan vi medlemmer påvirke arbeidsmiljøer for de ansette hos medlemsselskapene. Hvis du vil vite mer om BSCI og vårt samarbeid med andre, kan du lese mer på www.amfori.org.

BSCI.jpg

Direktiv og forordninger som By Rydéns følger er:

RoHs – Har som mål å redusere farer for menneskers helse og miljøet ved å erstatte og begrense farlige kjemiske substanser i elektrisk og elektronisk utstyr.

Reach – EU-forordning som gjelder alle artikler som importeres til EU. Fremstilt for å forbedre beskyttelse for mennesker og miljøet mot kjemiske substanser.

PoP’s – EU-forordning som forbyr eller begrenser bruk av vedvarende organiske forurensninger i kjemiske produkter eller varer.

Vi følger dessuten den nasjonale lovgivningen, som blant annet regler om kjemikalier i Miljöbalken og Kemikalieinspektionens forskrifter i Sverige. www.kemikalieinspektionen.se.

Vi er medlemmer av det svenske selskapet Reparegistret (ansvarlig for innsamling og gjenvinning av emballasje og aviser), vi som produsenter har et produsentansvar for gjenvinning av emballasje.

Vi er også medlem av Elkretsen i Sverige samt Interseroh i Tyskland på grunn av vårt produsentansvar med hensyn til gjenvinning av elartikler.

Sosialt ansvarstakende – et kontinuerlig pågående arbeid som vi, BY Rydéns, alltid kommer til å arbeide med for bærekraft i dag og i framtiden.