Lyskunnskap

Synes du det er vanskelig å forstå alle ulike betegnelser som finnes på lysfluks, intensitet av lys osv? Nedenfor finner du svar på spørsmålene dine. Dersom du trenger mer viten, ta gjerne kontakt med vår tekniske avdeling på info@byrydens.se

Hva er lumen?
Lumen (lm) betyr lysfluks og er et mål på hvor mye lys en lyskilde avgir i alle retninger.

Hva er candela?
Candela er et mål på intensiteten (lysstyrken) i en bestemt retning (vinkel). En Candela er like mye lys som et stearinlys sender ut i en bestemt retning fra en avstand på en meter.

Hva er forskjellen på de ovenstående begrepene?
Lumen er et mål på hvor mye lys en lyskilde produserer og avgir i alle retninger, mens Candela er et mål på styrken på det lyset den sender ut i en bestemt vinkel.

Hva er lysmengde?
Lysfluks er den lysstrålingen en lyskilde totalt avgir i alle retninger. Enheten er lm (lumen).

Hva er lysstyrke?
Lysstyrke angir styrken på den lysstrålingen en lyskilde eller et armatur avgir i en bestemt retning. Hvis vinkelen reduseres økes styrken, og omvendt. Enheten er cd (candela).

Hva er belysningsstyrke?
Svar: Belysningsstyrke er det lysfluks som treffer hver kvadratmeter av en belyst overflate. Måles i enheten lux/m2. Belysningsstyrke er et kvantitetsbegrep som enkelt kan måles med et luxmeter.

Hva er effekt?
Effekt angir en lyskildes elforbruk, men sier ingenting om mengden lys den produserer. Angis i W (watt).

Effekt i watt (W) angir den energien som lyskilden bruker per tidsenhet. For lysrør, andre utladningslamper, halogenlamper med lav spenning og LED tilkommer forkoblingenes eget forbruk/tap. Den sammenlagte effekten kalles dermed systemeffekt.

Hva er lysutbytte?
Lysutbytte er et mål på effektivitet og beskriver hvor mye lys som produseres for hver forbrukte watt og er et mål på hvor økonomisk lyskilden er. Angis i lm/W (lumen/watt).

Hva er watt?
Effekt i watt (W) angir den energien som lyskilden bruker per tidsenhet. Watt er lik summen av Volt ganger Ampere.

Ulike typer stikkontakter
Det finnes flere ulike typer stikkontakter, nedenfor finner du hjelp til hvordan du kan se forskjell på dem.