Frågor om lampkontakter

Kärt barn har många namn; lampkontakt, stickpropp, takkontakt och lamppropp. I korta drag kan man beskriva det som en stickpropp för en taklampa. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Vad innebär den nya europeiska standarden?

Från och med 1 april 2019 införde EU en ny gemensam standard för lampkontakter och uttag. Anledningen till den nya standarden var att många länder helt saknade regler och standarder kopplat till detta vilket påverkade både elsäkerheten samt marknaden.

Den nya standarden innebär att DCL lampkontakt och uttag introducerats på marknaden. Från och med 1 april 2019 måste DCL standard implementeras vid nybyggen.

 

Vad behöver jag för lampkontakt till min nyproduktion?

För ett hus eller lägenhet som är färdigställd 1 april 2019 eller framåt behöver du en DCL lampkontakt i klass 1 eller 2. Vilken lampkontakt du ska ha baseras på vilken skyddsklass din taklampa har. Skyddsklassen skrivs ut på varje lampa som; I eller II, där klass I står för jordad och klass II för ojordad. Välj en lampkontakt i samma klass som lampans skyddsklass.

DCL TAKKONTAKT JORDAD KLASS 1 (2).jpg

Köp DCL-kontakt jordad (klass 1)

DCL TAKKONTAKT OJORDAD KLASS 2 (2).jpg

Köp DCL-kontakt ojordad (klass 2)

DCL TAKUTTAG (2).jpg

Skiss på ett DCL lamputtag

 

Kan jag fortfarande köpa gamla lampkontakter?

Svar ja men de får inte längre inkluderas med själva taklampan utan måste köpas separat.

 

Hur vet jag om jag ska köpa jordad eller ojordad lampkontakt?

DCL Uttag

DCL lamputtag installeras endast med jord och till dessa uttag kan du använda både jordade och ojordade lampkontakter, vilken du ska ha baseras på vilken skyddsklass din taklampa har. Skyddsklassen skrivs ut på varje lampa som; I eller II, där klass I står för jordad och klass II för ojordad. Välj en lampkontakt i samma klass som lampans skyddsklass.

 

Äldre uttag - jordad

Har du ett äldre jordat uttag? Till detta uttag kan du använda både jordade och ojordade lampkontakter, vilken du ska ha baseras på vilken skyddsklass din taklampa har. Skyddsklassen skrivs ut på varje lampa som; I eller II, där klass I står för jordad och klass II för ojordad. Välj en lampkontakt i samma klass som lampans skyddsklass.

 

Äldre uttag – ojordad

Har du ett äldre ojordat uttag? Då rekommenderar vi att du köper taklampor i skyddsklass II och en ojordad lampkontakt till. Om du känner dig osäker är det bäst att kontakta en elektriker.

 

Varför fick jag inte med en lampkontakt med min taklampa?

Enligt den nya EU standarden som infördes 1 april 2019 är det inte längre tillåtet att inkludera lampkontakter med själva taklampan utan de måste istället säljs separat.