Frågor om LED

Vad är LED och hur fungerar LED?

LED (Light Emitting Diode) eller lysdioder som det också heter upptäcktes redan i början på 1900-talet, strax efter att Edison uppfann glödlampan. På den tiden förstod man inte storheten och först på 1960-talet började man använda de första röda dioderna men det var först på 2000-talet som vi på allvar började använda tekniken som en ljuskälla.

LED innehåller ingen glödtråd, gas, glasbulb eller några rörliga delar till skillnad från andra ljuskällor. LED innehåller en speciell halvledare som avger ljus när ström leds igenom dioden.

Beroende på vilka grundämnen som ingår i halvledaren så lyser den med olika färger, röd, grön, gul, ultraviolett, blå. Som skydd mot yttre påverkan och för att kunna anslutas elektriskt placeras dioden i ett hölje som ger en utstrålningsvinkel på 140-180 grader.

 

Varför är LED så dyrt?

LED är dyrare att tillverka än traditionella ljuskällor som tex glödlampa (som idag till viss del är förbjudet på marknaden), därav det dyrare inköpspriset.

Om man dock kollar på livslängd samt energiförbrukning på LED jämfört med traditionella ljuskällor lönar det sig oftast väldigt fort att investera i LED. LED kan spara upp till 85% av energiförbrukningen jämfört med glödljuskällor samtidigt som den har 4-40 gånger så lång livslängd.

 

Är LED miljövänligt?

Ja, LED lampan innehåller inget kvicksilver som många lågenergilampor gör samt att den har liten påverkan på miljön vid framtagandet.

Men framförallt är LED lampan miljövänlig vid användandet då den förbrukar betydligt mindre energi än till exempel den ”traditionella” glödlampan. Energibesparingen kan vara ända upp till 85%, alltså bra både för miljön och för din elräkning.

 

Jag vill ha varmt sken i mina lampor. LED har väl kallt ljus?

Det stämmer inte, inte längre i alla fall. Sedan man började använda LED som ljuskälla i början på 2000-talet har det hänt mycket på marknaden, då uppfattades LED som kallt ljus men idag går det att välja utefter eget tycke och smak.

Vi erbjuder både kalla och varma ljuskällor, det du ska kolla på är vilken färgtemperatur ljuskällan har. Färgtemperatur mäts i Kelvin (K), 2000K motsvarar färgtemperaturen från ett stearinljus och ju högre värdet blir desto kallare blir ljuset.

Många av våra ljuskällor kommer i färgerna amber och transparent, där amber har lägre kelvin än den transparenta och därför uppfattas som varmt sken.

 

Var slänger jag min trasiga LED lampa?

LED-ljuskällor räknas som elektronik och ska därför lämnas till återvinningscentral som elskrot. 

Du är självklart välkommen att komma förbi någon av våra showroom med LED ljuskällor som slocknat så sorterar och slänger vi dem åt dig.

 

Stämmer det att LED-belysning kan störa övrig elektronik i hemmet?

Ja, det stämmer men bara om elektroniken som ingår i ljuskällan inte är rätt avstörd. Detta är speciellt vanligt på dimbara LED-ljuskällor eftersom de även innehåller styrelektronik som kräver extra god avstörning.

Uppfyller man de krav som regelverk och standarder anger för CE-märkning så ska det dock inte vara några problem. Alla våra produkter är testade för att uppfylla kraven på så kallad elektromekanisk kompatibilitet (EMC) för att garantera att de inte ger störningar på elnätet eller radiostörningar.

Bra avstörning är dyrt och tar plats så det kan vara bra att tänka på när man jämför olika fabrikat.